Doneren

Beste Echt Gebeurd-vriend,

Zoals je ziet, hebben we links van de podcastspeler ineens een nieuwe knop! Het is de Doneerknop. Wanneer je op deze knop klikt, opent zich een scherm waarin je Stichting Echt Gebeurd kunt doneren.

Het doneren aan stichting Echt Gebeurd is nieuw! Daarom geven we hierover graag uitleg in de vorm van vraag en antwoord.

 

Wat is stichting Echt Gebeurd? Het is toch gewoon Echt Gebeurd? 

De afgelopen 2 jaar zijn we bezig geweest met het professionaliseren van Echt Gebeurd, met het doel Echt Gebeurd de komen de jaren voort te laten bestaan. Van buiten leek alles misschien heel vanzelfsprekend te gaan, maar Echt Gebeurd organiseren is nu eenmaal meer werk dan we iedere maand denken. Stichting Echt Gebeurd is in 2015 in het leven geroepen om de vertelmiddag en de podcast een onafhankelijke en controleerbare organisatie te geven. Klik hier voor meer informatie over Stichting Echt Gebeurd.

 

Waarom zou ik stichting Echt Gebeurd doneren?

Een onderdeel van het professionaliseren is het genereren van eigen inkomsten. Echt Gebeurd (vertelmiddag en podcast) maken kost namelijk meer geld dan het oplevert. Een groot deel van het werk wordt vrijwillig gedaan, Paulien en Micha doen alles onbezoldigd, Toomler en Bunkertheaterzaken bieden hun diensten grotendeels gratis aan. Maar de redactie, productie, techniek en de muzikanten worden betaald. Vandaar dat er soms reclames op de podcast staan, dat we elk jaar een gala organiseren, en dat sinds kort een donatieknop op de website is ingesteld. Hiermee willen we mensen die Echt Gebeurd financieel willen steunen de mogelijkheid bieden om dit makkelijk en veilig te doen.

 

Als ik doneer, hoe wordt mijn donatie dan besteed?

Allereerst, de betaalmodule gebruiken wij van Stichting Geef Gratis. Deze stichting biedt de donatiemodule gratis aan andere stichtingen en filantropische instellingen. 92% van de donatie gaat naar ons, stichting Echt Gebeurd, 8% gaat naar Stichting Geef Gratis voor onkosten.

Met de rest van de donatie (92%) betalen wij de kosten die nodig zijn om Echt Gebeurd mogelijk te maken, zoals we hierboven beschreven. Denk hierbij aan: productie, redactie, muziek, website, produceren van de podcast.

Stichting Echt Gebeurd heeft geen winstoogmerk. Ook werken onze bestuurders onbezoldigd. Klik hier voor meer informatie over ons beloningsbeleid zoals we in het stichtingsplan hebben opgenomen.

 

Kan ik mijn donatie nog fiscaal aftrekken?

Jazeker, stichting Echt Gebeurd heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat in grote lijnen betekent dat: 1. onze stichting het algemeen belang dient, 2. we zonder winstoogmerk werken en 3. onze bestuurders geen beloning ontvangen. Klik hier voor specifieke uitleg over de regelgeving van ANBI.

ANBI is ook fijn voor de donateur: het betekent dat je je donatie fiscaal kan aftrekken bij de belastingdienst.

 

Wat gebeurt er met mijn donatiegegevens?  

Als je kiest om NIET anoniem te doneren  zijn je gegevens (naam + donatiebedrag + datum) terugvinden op onze pagina van Geef Gratis.nl.
Daarbij krijgt de stichting per email bericht dat je hebt gedoneerd. We zien hierbij je gegevens die je hebt ingevuld en het bedrag dat je hebt gedoneerd. We zien hierbij niet je rekeningnummer. Wij doen verder niks met je gegevens. Wel krijg je van ons automatisch bericht om je te bedanken.

 

Kan ik anoniem doneren?

Jazeker. Wanneer je anoniem wilt doneren, klik dan in het donatiescherm de optie ‘Anoniem doneren’ aan. Wij ontvangen dan geen NAW gegevens van jou. Daarbij komen je gegevens (naam + donatiebedrag + datum) niet in het overzichtsscherm van onze pagina op Geef Gratis.nl. 

 

Kan ik mijn geld niet beter aan een ander doel geven?

Ongetwijfeld. Maar dat neemt niet weg dat we ons uiterste best zullen doen om met het geld dat we krijgen ook in de toekomst zo veel mogelijk waargebeurde verhalen boven tafel te krijgen.