Privacy

PRIVACYVERKLARING
Wanneer je een verhaal bij ons komt vertellen of dat wilt doen, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of geld doneert, komen we te beschikken over je persoonsgegevens. We zullen daar uiterst vertrouwelijk mee omgaan, deze veilig bewaren en uitsluitend gebruiken voor de doelstellingen die hieronder staan vermeld.

Nieuwsbrief
Als je je via onze website voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, zal je in het aanmeldingsproces toestemming hebben gegeven om je mailadres te mogen gebruiken voor toezending ervan. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kan je je afmelden via de knop ‘afmelden’ in de nieuwsbrief of door ons een mail te sturen naar info@echtgebeurd.net.

Contactformulier
Als je ons — via het contactformulier op onze website of op een andere manier — hebt laten weten een verhaal te willen vertellen, dan bewaren we een samenvatting ervan, je naam, mailadres en telefoonnummer.

Podcast

Als je bij ons een verhaal vertelt, wordt daar een geluidsopname van gemaakt. Deze geluidsopname wordt door ons bewaard zodat we het verhaal kunnen gebruiken voor onze podcast. Als je verhaal geschikt is voor de podcast zullen we je daarover benaderen. Uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming zullen we een verhaal opnemen in de podcast en door tussenkomst van onze podcastpartner ter beschikbaar stellen via iTunes en Spotify.

Doneren
Hier kan je lezen welke gegevens we van je ontvangen en wat we ermee doen als je doneert:
http://echtgebeurd.net/doneren/.

Klachten en privacyrechten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens laat het ons dan weten via info@echtgebeurd.net. Op grond van de wet heb je privacyrechten, een overzicht daarvan kan je raadplegen via deze link op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-
privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet. Zie daarvoor deze link op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.