Stichting Echt Gebeurd

Stichting Echt Gebeurd biedt een platform voor het op een podium vertellen van waargebeurde persoonlijke verhalen, door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. De stichting heeft de ANBI-status. 

Bestuur stichting, tevens directieleden

Mevrouw A. Elffers (voorzitter)
De heer H.J. Bulte, (secretaris)
De heer D. Peralta (penningmeester)
Mevrouw P. Cornelisse
De heer M.D. Wertheim

Kamer van Koophandel: 631 83 33 1
RSIN: 855127211

Postadres & bezoekadres Stichting Echt Gebeurd

Bunkertheaterzaken.
t.a.v. Stichting Echt Gebeurd
Zonneplein 30a
1033 EK Amsterdam

Beloningsbeleid Stichting Echt Gebeurd

De stichting Echt Gebeurd werkt met vrijwilligers en medewerkers die gedeeltelijk op vrijwillige basis diensten verlenen. Enkele medewerkers, met onder meer redactionele en/of productionele taken, ontvangen op basis van ingediende facturen (uurloon) een vergoeding die de vergoedingen voorgeschreven in de CAO voor theater en dans niet overschrijdt. Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting en ontvangt derhalve geen vacatiegelden.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting Echt Gebeurd

Echt Gebeurd is een podium waar mensen waargebeurde verhalen vertellen die zij zelf hebben meegemaakt. Bij iedere Echt Gebeurd vertellen vijf mensen uit hun hoofd een verhaal dat aansluit bij het thema van de middag. Vaak zijn de vertellers mensen zonder podiumervaring. De verhalen die zij vertellen zijn van hoge kwaliteit. Alle aanmeldingen worden door de redactie van Echt Gebeurd zorgvuldig gescreend en de vertellers worden intensief begeleid zodat ze de beste versie van hun verhaal vertellen.

Bij Echt Gebeurd is gemiddeld 120 man publiek aanwezig, maar dankzij de podcast is het publiek veel groter. Afgelopen jaar hadden we meer dan 296.657 plays. Daarnaast zijn er twee luisterboeken verschenen – met het eerste wonnen we de Storytel Luisterboek Award 2014.

Echt Gebeurd werd zeven jaar geleden opgericht door Paulien Cornelisse en Micha Wertheim en is geïnspireerd op het Amerikaanse The Moth. Dankzij The Moth is in Amerika storytelling uitgegroeid tot een bijzonder populaire podiumkunst. Echt Gebeurd wil het vertellen van persoonlijke verhalen ook in Nederland onder de aandacht van een breed publiek van luisteraars en vertellers brengen.

Amsterdam is volgens ons de ideale plek voor Echt Gebeurd. Juist hier komen mensen van verschillende achtergronden samen, al sinds eeuwen, en al die mensen dragen verhalen met zich mee. Maar zoals in elke grote stad ontbreekt het nogal eens aan tijd en aandacht om naar elkaar te luisteren. Bij Echt Gebeurd gebeurt dit, tegen de hectische tijdgeest in, wel.

 

Planning

We willen de komende vier jaar veertig vertelmiddagen organiseren, dat betekent ieder jaar tien edities. Deze middagen hebben allen een eigen thema dat leidend is voor de verhalen die worden verteld. De thema’s zullen universeel en toegankelijk zijn (denk aan: werk, familie, strijd), zodat veel verschillende mensen iets met het thema kunnen en niemand zich door de thema’s buitengesloten voelt. Ook leest er iemand tijdens deze middag voor uit zijn puberdagboek en levert het publiek eigen waargebeurde verhalen aan door op strookjes een zin af te maken die bij het thema van de middag past. (bijvoorbeeld: ‘Mijn meest verschrikkelijke diner was toen…’, bij het thema ‘Aan tafel, december 2015) De presentatoren lezen deze strookjes voor, zodat ook deze miniverhalen worden gedeeld.

Dertig van deze middagen zullen in onze thuisbasis Toomler laten plaatsvinden, dat betekent acht per jaar.

Inkomsten Stichting Echt Gebeurd

Publieke inkomsten
Het grootste gedeelte van de inkomsten komt voort uit onze publieke inkomsten, bestaande uit: de kaartverkoop, de uitkoop van de speciale edities en de cursus, en merchandising. Uitverkocht in Toomler betekent 83% uitverkocht (125 kaarten), omdat we 25 vrijkaarten reserveren voor onze vertellers.

Eigen bijdrage
Echt Gebeurd draait een groot deel op vrijwillige bijdrage. Zo doen de vertellers vrijwillig hun verhaal, maar ook Micha Wertheim en Paulien Cornelisse presenteren de middag onbezoldigd en helpen vrijwillig mee met de redactie. Het Echt Gebeurd team richt zich ook vrijwillig op innovatie van het programma en de sponsorwerving.

Sponsering betrokken partijen
Bunker Theaterzaken en Comedycafé Toomler dragen Echt Gebeurd een warm hart toe. Bunker Theaterzaken doet onbezoldigd de financiële administratie en club Toomler stelt de zaal, de spullen voor de techniek (microfoon, opnameapparatuur en licht) kosteloos ter beschikking.

Publieke fondsen
In 2015 kreeg Stichting Echt Gebeurd een progammasubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. In 2014 en 2015 heeft de stichting een bedrag ontvangen van het Mediafonds om de podcast te financieren. Ook de komende jaren zullen we een beroep doen publieke fondsen. Vanaf 2017 zal het Mediafonds op houden te bestaan, maar er zijn plannen om nieuwe regelingen op te richten. We blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 

 

Uitgaven Stichting Echt Gebeurd

Het zwaartepunt in de uitgaven van Stichting Echt Gebeurd ligt in de personele lasten qua redactievoorbereiding. Echt Gebeurd moet bij iedere editie opnieuw worden gemaakt. Dat betekent: bij iedere voorstelling moet de redactie nieuwe vertellers zoeken en begeleiden. In de praktijk betekent dit dat we per verhaal gemiddeld drie uur met een verteller praten en oefenen (dit geldt vaak ook voor verhalen die uiteindelijk niet het podium halen).

Tegenover deze relatief hoge voorbereidingskosten staat een laag bedrag voor de uitvoering. Er is geen decor. We betalen geen zaalhuur. Hiernaast vertellen ook de vertellers hun verhaal vrijwillig. De beloning die zij krijgen is de professionele coaching van de redactie om hun verhaal op een zo mooi mogelijke wijze te vertellen. Daarbij krijgen ze een klein cadeautje, twee vrijkaarten, drie drankjes en eventueel een reiskostenvergoeding voor hun bijdrage aan de middag.

Jaarrekening Echt Gebeurd

Om volledige openheid van zaken te geven en te voldoen aan de voorwaarden voor onze ANBI-status, vind je hieronder de jaarrekening van 2019.