Agenda

agenda

Ahh…. de buren. De enige mensen die tijdens jouw familieruzies het verhaal van beide kanten horen. Door de muur heen. Natuurlijk hoor jij ook al jaren alles van hen. Buren zijn er om in de gaten te houden. Vertel ons over de machteloosheid die je voelde toen de Rijdende Rechter naast je kwam wonen. Of, op wat grotere schaal, over hoe je vrede wilde stichten in het Midden-Oosten. Over hoe je even aan je verschrikkelijke bovenbuurman dacht te ontsnappen en elkaar toch weer tegen kwam op die camping in Zuid-Spanje. Over de spannende affaire met de overbuurman. Over je liefde voor onze zuider- of oosterburen. De buren leveren in ieder geval genoeg verhalen op!

Vertel je verhaal op 17 maart in Toomler, Amsterdam.