Stichting Echt Gebeurd

Contact

Stichting Echt Gebeurd biedt een platform voor het op een podium vertellen van waargebeurde persoonlijke verhalen, door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. De stichting heeft de ANBI-status.

Bestuur stichting, tevens directieleden

Celine Bosman (voorzitter)
Berber Brouwer (secretaris)
Nils Mevius (penningmeester)
Paulien Cornelisse (algemeen bestuurslid)
Micha Wertheim (algemeen bestuurslid)

Postadres & bezoekadres Stichting Echt Gebeurd

per adres
Bunker Theaterzaken
t.a.v. Stichting Echt Gebeurd
Zonneplein 30a
1033 EK Amsterdam

Kamer van Koophandel: 631 83 33 1
RSIN: 855127211 (ANBI status)

Inkomsten Stichting Echt Gebeurd

Publieke inkomsten
Het grootste gedeelte van de inkomsten komt voort uit onze publieke inkomsten, bestaande uit advertentie-inkomsten van de podcast, de kaartverkoop, de uitkoop van de speciale edities en de cursus en merchandising.

Eigen bijdrage
Echt Gebeurd draait een groot deel op vrijwillige bijdrage. Zo doen de vertellers vrijwillig hun verhaal, maar ook Micha Wertheim en Paulien Cornelisse presenteren de middag onbezoldigd en helpen vrijwillig mee met de redactie. Luisteraars maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om Echt Gebeurd te steunen met een donatie.

Sponsering betrokken partijen
Bunker Theaterzaken en Comedycafé Toomler dragen Echt Gebeurd een warm hart toe. Bunker Theaterzaken doet onbezoldigd de financiële administratie en club Toomler stelt de zaal, de spullen voor de techniek (microfoon, opnameapparatuur en licht) kosteloos ter beschikking.

Publieke fondsen
In 2015 kreeg Stichting Echt Gebeurd een programmasubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. In 2014 en 2015 heeft de stichting een bedrag ontvangen van het Mediafonds om de podcast te financieren. In de afgelopen jaren heeft Echt Gebeurd op eigen kracht gefunctioneerd en we verwachten dat ook de komende jaren te kunnen doorzetten.

Jaarrekening Echt Gebeurd
Om volledige openheid van zaken te geven en te voldoen aan de voorwaarden voor onze ANBI-status, vind je hieronder de jaarrekening van 2021.

Jaarrekening 2021